เกาะสีชัง – วันเดียวก็เที่ยวได้

กิจกรรมห้ามพลาด

 • นั่งรถสกายแล็ป
 • สักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
 • ซื้อสินค้าที่ตลาดชองเกาะสีชัง
 • ชมทิวทัศน์วิวทะเลที่เงียบสงบและสวยงาม
 • เยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
 • พักผ่อนนั้งเล่นริมหาดแสนสวยบนเกาะ

รายละเอียดกิจกรรม

08:00 น. เจอกันที่จุดนัดพบอาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปอำเภอศรีราชา

09:30 น. ถึงสวนสาธารณะเกาะลอย ขึ้นเรือโดยสารไปยังเกาะสีชัง

10:00 น. เดินทางถึงเกาะสีชัง โดยมีรถสกายแล็ป (สามล้อ ซึ่งเป็นพาหนะท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์) มารอรับ รถสามล้อจะพาไปเยี่ยมชม 4 จุดที่ห้ามพลาดของเกาะสีชัง

10:10 – 11:10 น. เริ่มต้นโดยการแวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ศาลเจ้าจีนแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาและมีการผลมผสานวัฒนธรรมไทยจีนได้อย่างลงตัว

11:20 – 11:50 น. ต่อด้วยช่องเขาขาดหรือช่องอิศริยาภรณ์เพื่อ ชมทิวทัศน์วิวทะเลที่เงียบสงบและสวยงามที่สุดของเกาะ

12:00 น. หลังจากที่อิ่มวิวแล้วเราก็จะพาท่านไปอิ่มท้องต่อโดยแวะที่ตลาดของเกาะสีชังเพื่อซื้อสินค้าและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ค่าอาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการ)

13:10 – 14:00 น. หลังจากเติมพลังกันแล้ว ท่านจะได้มีโอกาศเยี่ยมชมวังจุฑาธุชและสะพานอัษฎางค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วย

14:10 – 14:40 น. ก่อนที่จะจบวัน เราจะพาคุณไปพักผ่อนนั้งเล่นริมหาดหรือเล่นน้ำที่ “ถ้ำพัง” ชายหาดสาธารณะแสนสวยบนเกาะ เพื่อให้คุณอิ่มเอมกับบรรยากาศทะเลจนจุใจ

15:00 – 15:30 น. ออกจากเกาะสีชังโดยเรือเฟอร์รี่สาธารณะถึงอุทยานเกาะลอย

16:00 น. เดินทางออกจากศรีราชาเพื่อกลับถึงกรุงเทพฯ

18:00 น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 499 บาท
เด็ก 4-12 ปี 250 บาท

 

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 30 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถบัส 30 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

อัตราค่าบริการ : โดยรถตู้จำนวน 6 – 9 ที่นั่ง สำหรับท่านที่ไม่ต้องการไปกรุ๊ปใหญ่

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 779 บาท
เด็ก 4-12 ปี 399 บาท

 

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 9 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถ ตู้ 9 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

Koh Sichang View Point

Koh Sichang View Point

Web_Koh-Sichang-Viewpoint-01