2วัน 1คืน นครศรีฯ – คีรีวง – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ทะเลสิชล

รายละเอียดกิจกรรม

 

วันที่ 1

นครศรีธรรมราช

เช้า-สาย           

ต้อนรับลูกค้า  ตามไฟล์บินของท่าน ณ สนามบินนครศรีธรรมราช

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง บริการของว่าง+น้ำดื่ม

เดินทางถึงหมู่บ้านคีรีวงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งรกรากอยู่ที่เชิงเขาหลวงและยังคงวิถีชีวิตที่เงียบสงบแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาล้อมรอบมีลำธารธรรมชาติขนาดใหญ่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน จนทำให้หมู่บ้านได้ชื่อว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า อากาศดีที่สุดในไทย จากนั้นนำท่านผ่อนคลายที่ร้านกาแฟริมน้ำ ณ ร้าน GOOD TIME CAFÉ ท่ามกลางภูเขาและธารน้ำของคีรีวง

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าสั่งและชำระเอง (ร้านอาหารแนะนำ : ร้านขนมจีนป้าเขียว)

บ่าย       นำท่านกลับสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช  

จากนั้น นำท่านสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทำจิตใจให้สงบและร่วมทำบุญตามศรัทธา และขอพรพระแอดใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตาเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนมากมายจากนั้นนำท่านสักการะศาลหลักเมืองที่ตั้งประดิษฐ์สถานคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเวลายาวนาน

เย็น       เช็คอินสู่ที่พัก พักที่ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

 

วันที่ 2

นครศรีธรรมราช

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไป อำเภอสิชล เพื่อสักการะขอพร วัดเจดีย์ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอได้ไหว้รับ (ยกเว้นเรื่องความรัก)

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าสั่งและชำระเอง (ร้านอาหารแนะนำ :ร้านสิชลซีฟู้ด)

จากนั้นนำท่านชมหาดสิชล ชายหาดที่มีน้ำทะเลใสๆ หาดทรายขาว พร้อมโค้งอ้าวสุดสวย ที่สำคัญสงบเงียบนำท่านนั่งเล่นดื่มกาแฟ ณ Blue surf cafe คาเฟ่เด็ดสุดฮิตสำหรับสายทะเลนั่งจิบกาแฟดูวิวปล่อยตัวปล่อยใจไปกับทะเล ส่งท่าน ณ สนามบินนครศรีธรรมราช

เย็น     เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช ส่งลูกค้า ตามไฟล์

 

อัตราค่าบริการ 01 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564

 • ลูกค้า 1 ท่าน ใช้รถยนต์ลีมูซีน 6,200 บาท
 • ลูกค้า 2-3 ท่าน ใช้รถยนต์ลีมูซีน 3,200 บาท
 • ลูกค้า 4-5 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 2,450 บาท
 • ลูกค้า 6-7 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 1,930 บาท
 • ลูกค้า 8-9 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 1,695 บาท

** กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 11 ปี พักกับพ่อแม่ พักในห้องแบบ 3 ท่าน (เด็กพักเป็นคนที่ 3 )

**ต้องการเตียงเสริม คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

**ไม่ต้องการเตียงเสริม พักเตียงเดียวกับพ่อแม่ ราคาลดลงไป 370 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พักจำนวน 1คืน ห้องละ 2 ท่าน, มีเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำส่วนตัว
 • ค่าอาหารเช้า 1มื้อ ณ โรงแรมที่พัก และ น้ำดื่ม+อาหารว่าง
 • รถบริการรถนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ*ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่า Vat7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน
 • ค่าอาหารมื้ออื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ทางบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ติดต่อเราได้ที่ 027827000 หรือ sales@th.diethelmtravel.com