ศรีราชา อ่างศิลา ชลบุรี – วันเดียวก็เที่ยวได้

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ไหว้พระ ทำบุญ
 • เดินชมความเรียบง่ายอันเก่าแก่ของศรีราชา
 • ซื้อครกที่ตลาด
 • ขอศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อเกี่ยวกับการงาน ให้ประสบความสำเร็จ

 

รายละเอียดกิจกรรม

08:00 น. เจอกันที่จุดนัดพบอาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

09:30-10:30น. สำนักสงฆ์เขาพระครู เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่บนยอดเขาใจกลางเมืองศรีราชา มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สงบ ร่มรื่น เป็นสถานที่ที่มีความสัปปายะเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมซึ่งทางสำนักสงฆ์เขาพระครูได้จัดปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีถือศีล 8 ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ทุก 2 สัปดาห์ และจัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทั่วๆไป ที่นี่นอกจากจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วนั้น ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไหว้พระ ทำบุญ อีกด้วย โดยมีองค์พระพุทธลีลานาคะบารมี องค์พระประธานขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนลานปฏิบัติธรรม ที่ต้องบอกว่าดูสวยงดงาม และยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียว

10:45-11:30น. เดินชมความเรียบง่ายอันเก่าแก่ของศรีราชา ที่บริเวณถนนเจิมจอมพล เลียบขนานไปตามโค้งอ่าวซอยเล็กซอยน้อยที่ทอดต่อจากถนนหลักเส้นนี้ลงสู่ทะเล ยังคงมีให้เห็น คือทางผ่านเข้าสู่หมู่บ้านดั้งเดิมที่มีเรือนในทะเลเบียดชิดกันอยู่แน่นขนัดแบบหลังคาชนหลังคา บ้านไม้เก่าแก่ที่ปลูกสร้างยื่นออกไปจะเดินผ่านบ้านไม้เก่าที่เริ่มชำรุดทรุดโทรมจนสุดซอย และในซอยสถิตย์จอมพล ซึ่งป็นซอยที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีมีบ้านพักในนี้ จอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) นักรบผู้กล้าคู่ใจในพระปิยะมหาราช เราจะเห็นบ้านหลังใหญ่ถูกดัดแปลงเป็นภัตตาคารหรู”แกรนด์ ซีไซด์ ซึ่งเป็นบ้านเก่าของ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี นั่นเอง 

12:00-13:30น. ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา เดิมทีนั้น ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา คือ “สะพานปลาอ่างศิลา” เป็นสะพานที่ยื่นลงทะเลยาวลงไปเพื่อเป็นท่าเทียบเรือให้ชาวประมงขึ้นของทะเลที่หามาขึ้นที่นี่ สะพานปลาอ่างศิลา สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งแต่แรกที่เริ่มสร้างชาวบ้านเรียกว่า “สะพานหิน” เนื่องด้วยที่สะพานปลาอ่างศิลาแห่งนี้ เป็นตลาดสดมีสินค้าทะเลที่ชาวประมงหามาขายกันสดๆหลากหลาย ตลอดจนนักท่องเที่ยวก็มาซื้ออาหารทะเลสดๆที่สะพานปลาแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ทำให้ตลาดมีความคับแคบมาก จึงจำเป็นต้องขยับขยาย และย้ายตลาดมาอีกแห่งหนึ่งโดยมีชื่อเรียกใหม่ว่า “ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา” ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อาหาร ซึ่งลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารที่ซื้อจากในตลาด มีบริการจาน,ชาม,ช้อน,ส้อม,ต้ม,ย่าง,นึ่งด้วย มีอาหารเครื่องดื่มของว่างของหวานให้เลือกมากมาย

13:40-15:00น.ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา ศาลเจ้านาจา อันมีชื่อเสียงในย่านบางแสนและอ่างศิลาเป็นศาลเจ้าจีนที่ใหญ่โตสวยงามตระการตา สร้างด้วยศิลปะแบบจีนมีองค์เทพเจ้าปางต่างๆมากมายให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ มักมาขอเกี่ยวกับการงาน ให้ประสบความสำเร็จ   สามารถถ่ายภาพในบริเวณด้านนอกได้  แต่ด้านในศาลห้ามถ่ายภาพ  ด้านบนชั้นสี่จะสามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยงามได้อีกด้วย

หลังจากนั้นเดินทางออกจากวัดศีรษะทองเพื่อกลับถึงกรุงเทพฯ

15:00 น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 369
เด็ก 4-12 ปี 189

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 30 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถบัส 30 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

อัตราค่าบริการ : โดยรถตู้จำนวน 6 – 9 ที่นั่ง สำหรับท่านที่ไม่ต้องการไปกรุ๊ปใหญ่

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 599
เด็ก 4-12 ปี 299

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 9 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถ ตู้ 9 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

View Point

View Point

Khao Phra Kru temple

Khao Phra Kru temple