นครปฐม – วันเดียวก็เที่ยวได้

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับปราสาท ณ พระราชวังสนามจันทร์  
 • กราบนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์หรือหลวงพ่อพระร่วง
 • เดินตลาดองค์พระ
 • เดินตลาดสดเก่าแก่อายุกว่า 140 ปี

 

รายละเอียดกิจกรรม

 08:00 น. เจอกันที่จุดนัดพบอาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังนครปฐม

09:00-10:00น. พระราชวังสนามจันทร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น สำหรับเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯมาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบทภายในพระราชวังสนามจันทร์มีสิ่งที่น่าสนใจคือ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็นพระตำหนักที่โดดเด่นที่สุดในพระราชวังด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับปราสาท เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนซองส์ของประเทศฝรั่งเศสกับอาคารแบบฮาล์ฟทิมเบอร์ของประเทศอังกฤษนอกจากนี้ภายในพระราชวังสนามจันทร์ก็ยังมีพระตำหนักอีกมากมายที่น่าแวะไปเที่ยวชมอย่าง พระตำหนักทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ และอื่นๆ ถึงอากาศจะร้อนสักหน่อย แต่ด้วยความที่มีต้นไม้ และสวนที่ร่มรื่น ก็เดินสบายๆ

10:20-12:30น. พระปฐมเจดีย์ สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารองค์พระปฐมเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับเมืองครปฐม อีกทั้งเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมา หลังจากสักการะองค์พระปฐมเจดีย์แล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการไปกราบนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์หรือหลวงพ่อพระร่วง หรือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะแบบสุโขทัยโบราณ สิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำกันก็คือ การเดินรอบพระปฐมเจดีย์บริเวณพระอารามชั้นนอกหรือชั้นในก็ได้ให้ครบ 3 รอบ 

หลังจากนั้นพาท่านเดินตลาดองค์พระซื้อสินค้าและรับประทานอาหารกลางวันตามอัทธยาศัย (ค่าอาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการ)

13:00-14:00น. วัดศีรษะทอง (วัดพระราหู) นับว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอนครชัยศรี สร้างขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และวัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทน์และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากบริเวณวัดศีรษะทองเดิมเป็นป่ารกร้างไร้ผู้คนอาศัย เพราะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้มีชาวลาวจากเวียงจันทร์อพยพมาตั้งถิ่นฐาน มีการถางป่าสร้างชุมชนขึ้น และได้พบเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู่  จึงตั้งชื่อว่า ‘วัดหัวทอง’ ภายหลังได้ย้ายวัดมาด้วยเพื่อสะดวกต่อการสัญจร และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศีรษะทองจนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน จึงมีทั้งโบราณวัตถุ และโบราณสถานสำคัญๆ ทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต หากที่โด่งดังมากๆ คือเรื่องของพระราหู ซึ่งทางเจ้าอาวาส หลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ ท่านเป็นพระที่ฟื้นฟูเรื่องพระราหูขึ้นมา จนมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างเข้ามากราบไหว้บูชาพระราหูกันอยู่ตลอด

14:20-15:00น.  ตลาดท่านา เป็นอีกตลาดที่ใครไปแล้วก็ต้องอยากไปอีก ความโดดเด่นที่แตกต่างคือ เป็นตลาดสดเก่าแก่อายุกว่า 140 ปี ที่อยู่เคียงคู่วิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำนครชัยศรี ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตการค้าขายดั้งเดิมของชุมชนไว้ได้ รวมถึงยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และหาดูได้ยาก เช่น อาคารตึกแถวไม้อายุกว่า 90 ปี ที่อยู่รอบตัวตลาดสด เป็นแหล่งร้านอาหารริมน้ำ ที่มีเมนูแสนอร่อยให้เลือกลิ้มลอง พร้อมชมธรรมชาติแบบเพลินๆ และมีย่านจำหน่ายของกินมากมาย เช่น เป็ดพะโล้ ขนมปังเย็น ปลากริมไข่เต่า บัวลอย รวมถึงผลไม้ท้องถิ่นขึ้นชื่ออย่าง ส้มโอนครชัยศรี มะพร้าว รวมถึงร้านขายของโบราณที่นักสะสมไม่ควรพลาด

หลังจากนั้นเดินทางออกจากวัดศีรษะทองเพื่อกลับถึงกรุงเทพฯ

16:00 น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ ราคาขาย
ผู้ใหญ่ 269
เด็ก 4-12 ปี 139

 

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 30 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถบัส 30 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

อัตราค่าบริการ : โดยรถตู้จำนวน 6 – 9 ที่นั่ง สำหรับท่านที่ไม่ต้องการไปกรุ๊ปใหญ่

ราคาท่านละ ราคาขาย
ผู้ใหญ่ 379
เด็ก 4-12 ปี 189

 

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับจำนวนผู้โดยสาร 9 ท่านเท่านั้น หากจำนวนผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถ ตู้ 9 ที่นั่ง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

Sanam Chandra Palace

Sanam Chandra Palace

Sisathong Temple

Sisathong Temple